Podnikatelia, prihláste svojich zamestnancov na vzdelávací kurz alebo tréning v zahraničí

Podnikatelia, opäť je tu pre vás možnosť poslať svojich zamestnancov na vzdelávací kurz alebo tréning v zahraničí. A my vám ho zaplatíme! 


Aktuálne môžete do 28.2.2023 požiadať o kurzy či tréningy so začiatkom v apríli, alebo do 31.3.2023, ak sa vami vybrané kurzy či tréningy budú začínať v máji.

Vzdelavacie-kurzy---REG-02-2023.jpg

 

Podrobnejšie informácie pre firmy so sídlom v Bratislavskom kraji:

👉Mám záujem o kurz v apríli

Podrobnejšie informácie pre firmy so sídlom v inom kraji:

👉Mám záujem o kurz v apríli


Podrobnejšie informácie pre firmy so sídlom v Bratislavskom kraji:

👉Mám záujem o kurz v máji

Podrobnejšie informácie pre firmy so sídlom v inom kraji:

👉Mám záujem o kurz v máji