Networking v podnikateľskej praxi

 

Networking je nevyhnutnou súčasťou podnikania. Počas jesene sme pripravili bezplatné networkingy, kde sa naučíte predstaviť podnikanie za 45 sekúnd, vymeníte si skúsenosti s inými podnikateľmi, a najmä zistíte ako ho realizovať.


O LEKTORKE

Stretnutia bude viesť podnikateľka roka 2010, Slovenka roka 2012 a generálna riaditeľka svetovej obchodnej organizácie BNI na Slovensku - Natália Vicsápiová. Podujatia sú určené pre podnikateľov, ktorí majú záujem nadviazať nové biznis kontakty.

 

ČO SA DOZVIETE?

  • význam networkingu v praxi
  • naučíte sa profesionálne predstaviť vaše podnikanie za 45 sekúnd
  • možnosť vymeniť si názory a rady na prezentáciu vášho podnikania
  • naučíte sa ako vytvoriť profesionálnu networkingovú atmosféru, ktorú zároveň budete môcť zažiť aj priamo na podujatí
  • každý podnikateľ prinesie svoju výzvu, čo akurát rieši a dostane odporúčanie na podnikateľov z danej oblasti
  • diskusia

 

KEDY

📍  11.10. Trnava I Registrácia

📍  12.10. Žilina I Registrácia

📍  18.10. Nitra I Registrácia

📍 19.10. Bratislava I Registrácia

📍  26.10. Prešov I Registrácia

📍 3.11. Trenčín  I Registrácia

📍  10.11. Banská Bystrica I Registrácia

 

PRE KOHO JE PODUJATIE URČENÉ

Účastník musí byť:

právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá je podnikateľom v zmysle ustanovenia § 2 ods. 2 písm. a), b), c) zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, založenou a existujúcou podľa práva Slovenskej republiky

- spĺňa definíciu malého a stredného podniku;

- je podnikom podľa článku 107 ods. 1 Zmluvy o fungovaní EÚ, pričom podnikom v zmysle uvedeného je každý subjekt vykonávajúci hospodársku činnosť bez ohľadu na svoje právne postavenie a spôsob financovania;

Za jeden podnikateľský subjekt môžu byť prihlásené a zúčastniť sa podujatia až tri osoby, ktorých mená sa uvedú v prihláške (žiadosti).