Nastavte si financie v biznise

Rozbehnúť vlastné podnikanie, firmu či startup je vždy ľahšie, ak máte dobre nastavený cashflow a potrebné financie.


V Národnom podnikateľskom centre vás do ringu s konkurenciou pripravíme počas 12 štvrtkov zameraných na financie v biznise. Zameriame sa nielen na teóriu, ale aj na využitie finančných poznatkov v praxi. Každá téma ma teoretickú časť s možnosťou prihlásiť sa na praktické pokračovanie.

FB-COVER-(edit).jpg

Registrácia:

 

✔️ 13.6. Živnosť vs s.r.o. z pohľadu financií I. 

Je pre vás výhodnejšie založiť si živnosť alebo s.r.o.? Túto otázku si pravdepodobne položí každý začínajúci podnikateľ. Pri voľbe formy podnikania je potrebné vziať do úvahy viaceré kritériá, ktoré môžu mať na vaše konečné rozhodnutie zásadný vplyv.

Registrujte sa do 8.6. 2022.

 

✔️ 16. 6. Živnosť vs s.r.o. z pohľadu financií II. / Prihlásenie na praktické pokračovanie bude možné po absolvovaní 1.časti

 

✔️ 23.6. Upcyklácia - podnikajte ekonomicky, ekologicky a kreatívne I. 

Chystáte sa začať podnikať s nízkym rozpočtom, zodpovedne k životnému prostrediu a dokonca aj kreatívne? Práve pre vás sme pripravili toto odborné podujatie, kde sa dozviete možnosti využitia odpadu v širokom spektre priemyselných odvetví, ako aj v oblasti udržateľného dizajnu. Objasníme vám základné pojmy a princípy recyklácie, upcyklácie, predstavíme vám výrobcov zameriavajúcich sa na tvorbu z odpadu ale hlavne, ukážeme vám ako začať.

Registrujte sa do 20.6. 2022

 

✔️ 30.6  Upcyklácia - podnikajte ekonomicky, ekologicky a kreatívne II. / Prihlásenie na praktické pokračovanie bude možné po absolvovaní 1.časti


PRE KOHO SU PODUJATIA URČENÉ?

Účastník musí byť fyzická osoba - nepodnikateľ a mať trvalý pobyt na území v niektorom zo 7 samosprávnych krajov Slovenska, okrem Bratislavského samosprávneho kraja. Výnimku spomedzi fyzických osôb – nepodnikateľov tvoria:

  • cudzí štátni príslušníci, ktorí sa preukážu potvrdením / záznamom o prechodnom pobyte na území v niektorom zo 7 samosprávnych krajov Slovenska, okrem Bratislavského samosprávneho kraja a/alebo
  • študenti s trvalým pobytom na území BSK, ktorí sa preukážu platným potvrdením o dennom štúdiu v niektorom z univerzít (vysokých škôl), stredných škôl, sídliacich a pôsobiacich v niektorom zo 7 samosprávnym krajov

 

Okrem tematických štvrtkov zameraných na financie, v tomto štvrťroku sú pripravené podujatia aj na iné zaujímavé témy. Ponuky a výzvy sú zverejňované na web stránkach www.npc.sk a www.sbagency.sk. Podujatia nájdete na: www.npc.sk v sekcii Služby / Workshopy a semináre