Nastavte si financie v biznise

Rozbehnúť vlastné podnikanie, firmu či startup je vždy ľahšie, ak máte dobre nastavený cashflow a potrebné financie.


V Národnom podnikateľskom centre vás do ringu s konkurenciou pripravíme počas 12 štvrtkov zameraných na financie v biznise. Zameriame sa nielen na teóriu, ale aj na využitie finančných poznatkov v praxi. Každá téma ma teoretickú časť s možnosťou prihlásiť sa na praktické pokračovanie.

FB-COVER-(edit).jpg

Registrácia:

✔️ 12.5. Biznis plán s potenciálom I.

Základom na rozbeh podnikania je okrem nápadu aj dobrý biznis plán s kvalitným finančným rozpočtom. Vďaka nemu môžete získať prípadného investora, či pôžičku. Naučíme vás všetko, čo k jeho vypracovaniu budete potrebovať.

Registrujte sa do 6.5. 2022

 

✔️ 19.5. Biznis plán s potenciálom II. 

Na praktickom pokračovaní workshopu vám skúsená lektorka na prípadových štúdiách ukáže, ako vypracovať finančný rozpočet pre investorov, alebo aj pre príspevok na podporu podnikania, či pre rôzne úvery pre vaše budúce podnikanie.

Prihlásenie na praktické pokračovanie bude možné po absolvovaní 1.časti.

 

✔️ 26.5. Granty v začiatkoch podnikania I. 

Potrebujete pre svoje budúce podnikanie finančnú injekciu? Na seminári vám poskytneme komplexné informácie o možnostiach získania grantov pri rozbehu podnikania. Odborník z oblasti grantových výziev vás prevedie problematikou grantov pre budúcich podnikateľov.

Registrujte sa do 22.5. 2022

 

✔️ 2.6. Granty v začiatkoch podnikania II. / Prihlásenie na praktické pokračovanie bude možné po absolvovaní 1.časti

 

✔️ 13.6. Živnosť vs s.r.o. z pohľadu financií I. 

Je pre vás výhodnejšie založiť si živnosť alebo s.r.o.? Túto otázku si pravdepodobne položí každý začínajúci podnikateľ. Pri voľbe formy podnikania je potrebné vziať do úvahy viaceré kritériá, ktoré môžu mať na vaše konečné rozhodnutie zásadný vplyv.

Registrujte sa do 8.6. 2022.

 

✔️ 16. 6. Živnosť vs s.r.o. z pohľadu financií II. / Prihlásenie na praktické pokračovanie bude možné po absolvovaní 1.časti

 

✔️ 23.6. Upcyklácia - podnikajte ekonomicky, ekologicky a kreatívne I. / Registrácia čoskoro

 

✔️ 30.6  Upcyklácia - podnikajte ekonomicky, ekologicky a kreatívne II. / Prihlásenie na praktické pokračovanie bude možné po absolvovaní 1.časti


PRE KOHO SU PODUJATIA URČENÉ?

Účastník musí byť fyzická osoba - nepodnikateľ a mať trvalý pobyt na území v niektorom zo 7 samosprávnych krajov Slovenska, okrem Bratislavského samosprávneho kraja. Výnimku spomedzi fyzických osôb – nepodnikateľov tvoria:

  • cudzí štátni príslušníci, ktorí sa preukážu potvrdením / záznamom o prechodnom pobyte na území v niektorom zo 7 samosprávnych krajov Slovenska, okrem Bratislavského samosprávneho kraja a/alebo
  • študenti s trvalým pobytom na území BSK, ktorí sa preukážu platným potvrdením o dennom štúdiu v niektorom z univerzít (vysokých škôl), stredných škôl, sídliacich a pôsobiacich v niektorom zo 7 samosprávnym krajov

 

Okrem tematických štvrtkov zameraných na financie, v tomto štvrťroku sú pripravené podujatia aj na iné zaujímavé témy. Ponuky a výzvy sú zverejňované na web stránkach www.npc.sk a www.sbagency.sk. Podujatia nájdete na: www.npc.sk v sekcii Služby / Workshopy a semináre