Národný projekt NPC v regiónoch: Procesný audit / november II.

 

V rámci tejto Výzvy ponúkame fyzickým osobám – podnikateľom a právnickým osobám – podnikateľom možnosť získať pomoc realizovanú vo forme voucher poukážky na realizáciu procesného auditu poskytovanej v rámci Stážového programu vo výške 9 600 EUR. Cieľom pomoci je rozvíjať a zlepšovať procesy v malých a stredných firmách, poukázať na príležitosti a včas informovať o možných rizikách. Výstupom sú riešenia a návrhy na zlepšenie.


Na základe výzvy zverejnenej na našom webovom portáli zasadla 08. decembra 2022 Výberová komisia, ktorá rozhodla o pridelení podpory ďalším žiadateľom v rámci podaktivity 2.6 Stážový program.

Úspešní žiadatelia:

V_26-PA_NP-REG_2022_0001_PO-0212

I.K.M. REALITY - STAVING Banská Bystrica, a.s.

V_26-PA_NP-REG_2022_0001_PO-0214

MOVIR, s.r.o.

V_26-PA_NP-REG_2022_0001_PO-0215

Pod klobúkom, s.r.o.

V_26-PA_NP-REG_2022_0001_PO-0216

WELLNESS SYSTEMY, s.r.o.

V_26-PA_NP-REG_2022_0001_PO-0217

Ing. Ivan Labanc

V_26-PA_NP-REG_2022_0001_PO-0220

Š - AUTOSERVIS Vranov, s.r.o.

V_26-PA_NP-REG_2022_0001_PO-0223

SATEL - SLOVAKIA, s.r.o.

V_26-PA_NP-REG_2022_0001_PO-0224

Prvá internetová, s.r.o.

V_26-PA_NP-REG_2022_0001_PO-0225

FAMILY-MARKET s.r.o.

V_26-PA_NP-REG_2022_0001_PO-0227

free-zona s.r.o.

V_26-PA_NP-REG_2022_0001_PO-0228

K & K EXPORT - IMPORT, s.r.o.

V_26-PA_NP-REG_2022_0001_PO-0229

Intranet s.r.o.

V_26-PA_NP-REG_2022_0001_PO-0230

FINE Slovakia s.r.o.

V_26-PA_NP-REG_2022_0001_PO-0232

ECO PRODUKT s.r.o.

V_26-PA_NP-REG_2022_0001_PO-0233

Be Lenka s.r.o.

V_26-PA_NP-REG_2022_0001_PO-0235

InterTechnic s. r. o.

V_26-PA_NP-REG_2022_0001_PO-0236

STOLÁRSTVO BRZÝ, s.r.o.

 

Vybraným žiadateľom gratulujeme.

 

Žiadosti, ktoré nedosiahli počet bodov potrebných pre schválenie:

V_26-PA_NP-REG_2022_0001_PO-0163

V_26-PA_NP-REG_2022_0001_PO-0164

V_26-PA_NP-REG_2022_0001_PO-0210

V_26-PA_NP-REG_2022_0001_PO-0211

V_26-PA_NP-REG_2022_0001_PO-0213

V_26-PA_NP-REG_2022_0001_PO-0218

V_26-PA_NP-REG_2022_0001_PO-0219

V_26-PA_NP-REG_2022_0001_PO-0221

V_26-PA_NP-REG_2022_0001_PO-0222

V_26-PA_NP-REG_2022_0001_PO-0226

V_26-PA_NP-REG_2022_0001_PO-0231

V_26-PA_NP-REG_2022_0001_PO-0234

V_26-PA_NP-REG_2022_0001_PO-0237

V_26-PA_NP-REG_2022_0001_PO-0238

V_26-PA_NP-REG_2022_0001_PO-0239

V_26-PA_NP-REG_2022_0001_PO-0240

V_26-PA_NP-REG_2022_0001_PO-0241

V_26-PA_NP-REG_2022_0001_PO-0242

 


Služba Procesný audit je úspešným žiadateľom poskytovaná v rámci Národného projektu NPC v regiónoch, Prioritná os 11: Posilnenie konkurencieschopnosti a rastu MSP, OPII, kód ITMS2014+ 313031I870, podaktivity 2.6 Stážový program, v súlade s komponentom 6 Schémy na podporu malého a stredného podnikania v SR v úplnom znení. Národný projekt je realizovaný prostredníctvom Operačného programu Integrovaná infraštruktúra (pôvodne OP Výskum a inovácie) a vytvára ucelený systém komplexnej podpory vzniku a rozvoja potenciálnych a existujúcich malých a stredných podnikov v SR.

loga OPII, MDV SR a MH SR (stredne velke).jpg