Národný projekt NPC v regiónoch: Procesný audit / január

 

V rámci tejto Výzvy ponúkame fyzickým osobám – podnikateľom a právnickým osobám – podnikateľom možnosť získať pomoc realizovanú vo forme voucher poukážky na realizáciu procesného auditu poskytovanej v rámci Stážového programu vo výške 9 600 EUR. Cieľom pomoci je rozvíjať a zlepšovať procesy v malých a stredných firmách, poukázať na príležitosti a včas informovať o možných rizikách. Výstupom sú riešenia a návrhy na zlepšenie.


Na základe výzvy zverejnenej na našom webovom portáli zasadla 17 a 18. januára 2023 Výberová komisia, ktorá rozhodla o pridelení podpory ďalším žiadateľom v rámci podaktivity 2.6 Stážový program.

Úspešní žiadatelia:

 

V_26-PA_NP-REG_2022_0001_PO-0267

 

MEDIDERMA spol. s r.o.

V_26-PA_NP-REG_2022_0001_PO-0268

 

TWG-energo, s. r. o.

V_26-PA_NP-REG_2022_0001_PO-0269

 

PekaStroj s.r.o.

V_26-PA_NP-REG_2022_0001_PO-0271

 

PENTIMEX, s.r.o.

V_26-PA_NP-REG_2022_0001_PO-0272

 

Hostinec u Klačkov s.r.o.

V_26-PA_NP-REG_2022_0001_PO-0278

 

Progress Shop s.r.o.

V_26-PA_NP-REG_2022_0001_PO-0280

 

WEBY GROUP, s.r.o.

V_26-PA_NP-REG_2022_0001_PO-0282

 

KVETA, s.r.o.

V_26-PA_NP-REG_2022_0001_PO-0283

 

QUATTRO-H, s.r.o.

V_26-PA_NP-REG_2022_0001_PO-0286

 

printio, s.r.o.

V_26-PA_NP-REG_2022_0001_PO-0287

 

ORL KLINIKA, s.r.o.

V_26-PA_NP-REG_2022_0001_PO-0288

 

GoodRequest, s.r.o.

V_26-PA_NP-REG_2022_0001_PO-0289

 

Michal Rajček - FA EMONT

V_26-PA_NP-REG_2022_0001_PO-0291

 

Rosi-stav, a.s.

V_26-PA_NP-REG_2022_0001_PO-0292

 

OMES spol. s r.o.

V_26-PA_NP-REG_2022_0001_PO-0294

 

COLLER KLÍMA, s.r.o.

V_26-PA_NP-REG_2022_0001_PO-0295

 

AIRE, s. r. o.

V_26-PA_NP-REG_2022_0001_PO-0297

 

Bikere s.r.o.

V_26-PA_NP-REG_2022_0001_PO-0299

 

DANNAX spol. s r.o.

V_26-PA_NP-REG_2022_0001_PO-0301

 

AL doors spol. s r.o.

V_26-PA_NP-REG_2022_0001_PO-0302

 

PETOMAR s. r. o.

V_26-PA_NP-REG_2022_0001_PO-0307

 

BIOMIN, a.s.

V_26-PA_NP-REG_2022_0001_PO-0311

 

Július Zbuška, Veronika Zbušková - právny nástupca

V_26-PA_NP-REG_2022_0001_PO-0312

 

Marmel, s.r.o.

V_26-PA_NP-REG_2022_0001_PO-0314

 

ReBarbora spol. s r.o.

 

 

Vybraným žiadateľom gratulujeme.

 

Žiadosti, ktoré nedosiahli počet bodov potrebných pre schválenie:

V_26-PA_NP-REG_2022_0001_PO-0266

V_26-PA_NP-REG_2022_0001_PO-0270

V_26-PA_NP-REG_2022_0001_PO-0273

V_26-PA_NP-REG_2022_0001_PO-0274

V_26-PA_NP-REG_2022_0001_PO-0275

V_26-PA_NP-REG_2022_0001_PO-0276

V_26-PA_NP-REG_2022_0001_PO-0277

V_26-PA_NP-REG_2022_0001_PO-0279

V_26-PA_NP-REG_2022_0001_PO-0281

V_26-PA_NP-REG_2022_0001_PO-0285

V_26-PA_NP-REG_2022_0001_PO-0290

V_26-PA_NP-REG_2022_0001_PO-0293

V_26-PA_NP-REG_2022_0001_PO-0296

V_26-PA_NP-REG_2022_0001_PO-0298

V_26-PA_NP-REG_2022_0001_PO-0300

V_26-PA_NP-REG_2022_0001_PO-0303

V_26-PA_NP-REG_2022_0001_PO-0304

V_26-PA_NP-REG_2022_0001_PO-0305

V_26-PA_NP-REG_2022_0001_PO-0306

V_26-PA_NP-REG_2022_0001_PO-0308

V_26-PA_NP-REG_2022_0001_PO-0309

V_26-PA_NP-REG_2022_0001_PO-0310

 

 

Služba Procesný audit je úspešným žiadateľom poskytovaná v rámci Národného projektu NPC v regiónoch, Prioritná os 11: Posilnenie konkurencieschopnosti a rastu MSP, OPII, kód ITMS2014+ 313031I870, podaktivity 2.6 Stážový program, v súlade s komponentom 6 Schémy na podporu malého a stredného podnikania v SR v úplnom znení. Národný projekt je realizovaný prostredníctvom Operačného programu Integrovaná infraštruktúra (pôvodne OP Výskum a inovácie) a vytvára ucelený systém komplexnej podpory vzniku a rozvoja potenciálnych a existujúcich malých a stredných podnikov v SR.

 

loga-OPII,-MD-SR-a-MH-SR-(SK)-farba.png