Ich klienti mali obavy z online. Pomohla im komunikačná stratégia

Jazyková škola Viveus sa rýchlo prispôsobila situácii a už od marca väčšinu hodín presmerovali do online priestoru. Najťažšou úlohou pre nich bolo odkomunikovať klientom zmenu vyučovania na online. Museli zvoliť vhodnú komunikačnú stratégiu, ktorá študentov uistila v tom, že učiť sa cudzí jazyk je možné aj online.

Zmenili ste váš biznis plán?

Veľa vecí sa s príchodom pandémie zmenilo a stále sa mení. Máme však šťastie, že môžeme stále učiť pretože jazyky sú našou záľubou. Teraz nie je doba na nové veľké  zákazky, ale je čas na skúšanie nových veci a vzdelávanie sa. Počas jarných mesiacov sme v detskej jazykovej škole skúšali aplikáciu na trénovanie slovnej zásoby u detí. Stále hľadáme nové spôsoby zaujímavejšieho a efektívnejšieho vyučovania. Skúšame ich na sebe a aj na vlastných deťoch.

,,Táto kríza nám dala čas učiť sa,“ hovorí Peter Kmeť manažér jazykového vzdelávania vo Viveus.

Na jednej strane nám kríza vzala zabehnutý svet, ale ten sa určite vráti, aj keď v trochu inej podobe. Na strane druhej nám dala príležitosť venovať sa veciam, na ktoré nám v rýchlej dobe neostával čas. Posunula online vyučovanie o veľa krokov vpred i keď mi je ľúto, že časť štátneho školstva nevie stále nasadnúť na túto vlnu.

earky english.JPG

Akú tému ste počas individuálneho poradenstva riešili s expertom?

Pre nás bolo dôležité riešiť najmä komunikačné stratégie. Niektoré hoaxy vedia v ľuďoch zasiať semienko pochybností a obáv z internetového sveta. Spoločnosť je veľmi rozdelená a aj naši klienti majú často odlišné názory. Každá skupina sa snaží presadiť svoj názor. V tejto dobe je dôležité mať pripravenú profesionálnu komunikačnú stratégiu pre každú skupinu. Schopnosť kvalifikovane vysvetliť situáciu, ľudsky sa s klientmi porozprávať a dokázať sa dohodnúť bez toho, aby nás nahnevaní klienti opustili pre nesúhlas s opatreniami, ktoré od nás nezávisia,  bolo pre nás kľúčové.    

Konzultácie prebiehali v poslednej dobe najmä online formou. Na stretnutiach sme sa snažili hľadať i spôsoby vhodnej reakcie na stále sa meniace podmienky podnikania. Rozvoj našich komunikačných zručností nám určite pomohol v tejto situácii.

,,Priateľská a rozumná  komunikácia s klientmi dokáže nájsť riešenia aj zdanlivo neriešiteľných problémov, “ dodáva Peter Kmeť.

Aké podnikateľské skúsenosti si zatiaľ odnášate z tohto krízového obdobia ?

Asi to esenciálne je, že zlá doba praje pripraveným. V marci nám pomohlo, že sa už roky zameriavame na plne interaktívne vyučovanie. Učebne sme mali vybavené všetkou technikou a softvérom pre interaktívne vyučovanie. Od rozhodnutia začať učiť online k jeho spusteniu ubehol asi len týždeň.      

V tejto situácii ste sa stali aj krízovým manažérom, akú dobrú radu by ste dali podnikateľom v tejto situácii ?

Treba mať chladnú hlavu a nelámať dobu cez koleno. Niekedy nie je doba na zisky, ale na to učiť sa nové veci napríklad aj cudzie jazyky. Keď sa situácia upokojí podnikateľ, akoby nové vedomosti a zručnosti našiel.  


Jazyková škola VIVEUS od roku 2003 poskytuje jazykové vzdelávanie v Žiline pre deti, mládež a dospelých. Od roku 2013 vo svoje novej budove prevádzkuje aj skúšobné centrum pre medzinárodne uznávané skúšky. www.viveus.sk