Donáškou jedla sa snažili zachrániť reštauráciu

Rodinný penzión s reštauráciou Martinov dvor sa už roky orientuje na firemné akcie, rodinné oslavy či konferencie. V prvej vlne museli prevádzku zatvoriť a viac ako dva mesiace neposkytovať služby. Pravdou je, že podnikanie v gastro sektore je v tomto období náročne a pre mnohé prevádzky až devastačné. Prečítajte si rozhovor s Gabrielou Kompišovou manažérkou penziónu.

Aký dopad mala koronakríza na vaše podnikanie?

Naše podnikanie je zamerané na akcie, rodinné posedenie, krstiny, večierky a ubytovanie. Z dôvodu pandémie sme zrušili plánované akcie, rodinné oslavy a aj ubytovanie. Bohužiaľ, s niektorými zamestnancami  sme museli ukončiť pracovný pomer. Počas úplného  zatvorenia našich prevádzok sme mohli vykonať aspoň údržbárske práce a tiež sme pocítili trochu oddychu od neustálych povinností. Musím však povedať, že to išlo na úkor dlhov, ktoré sa nám nazbierali, a tie sme museli počas leta, keď bola prevádzka opäť otvorená vyrovnať.

A potom prišla druhá vlna a my sme sa opäť museli prispôsobiť situácii. Na základe prijatých opatrení, sme museli opäť zrušiť všetky akcie, firemné vianočné večierky a rodinné posedenia. Služby sme poskytovali len prostredníctvom reštaurácie a to v obmedzenom režime.  Zmenili sme koncept našej reštaurácie a ponúkali sme týždenné menu. Začali sme predávať cez „okienko“ a robili sme tiež donášku, čím sme sa pokúsili preklenúť toto náročné obdobie.  Ubytovanie je zatiaľ otvorené avšak, tiež len vo veľmi obmedzenom režime. Z dôvodu nekonania sa žiadnych kongresov, akcií, súťaží, poklesol aj počet cestujúcich a hlavne pracovne cestujúcich zo zahraničia, predovšetkým z Čiech. Situácia však naďalej nie je priaznivá a vzhľadom k tomu, že v mesiaci december nemôžeme poskytovať naše služby v plnom rozsahu sme nútení našu reštauráciu úplne zatvoriť.

Akú tému ste počas individuálneho poradenstva riešili s expertom?

S expertom sme sa zameriavali na poradenstvo v oblasti marketingu, predovšetkým ako zviditeľniť náš podnik. Konzultácie prebiehali v priestoroch nášho podniku alebo v inom zariadení. Väčšinou sme konzultovali potreby, ktoré chceme riešiť a aplikovať do praxe. Zameriavali sme sa na online marketing, predovšetkým na sociálne siete  a zviditeľnenie sa na soc. sieťach. Riešili sme vytvorenie profilu nášho podniku na facebooku a instagrame. Súčasne sme riešili možnosti vylepšenia našej webovej stránky.

V tejto situácii ste sa stala aj krízovou manažérkou, akú dobrú radu by ste dali podnikateľom v tejto situácii ?

Ako krízový manažér je veľmi podstatné udržať dobrú klímu na pracovisku, nepodliehať stresu, i keď to niekedy nie je vôbec ľahké. Potreba riešiť prevádzkové náklady, mzdové náklady, zamestnancov, nastavenie nového konceptu si vyžaduje byť v dobrej psychickej kondícii a vedieť strategicky uvažovať niekoľko krokov dopredu. Žiaľ nie vždy sú možnosti uspokojiť všetkých a všetko a preto je potreba komunikácie na prvom mieste a byť otvorený v každej situácii, vedieť prehodnotiť situáciu a vedieť vyvodiť tie správne kroky.


Rodinná firma sa venuje prevádzkovaniu penziónu Martinov dvor spolu s reštauráciou  v malej obci Teplička nad Váhom pri Žiline. Venujú sa predovšetkým organizovaniu rodinných osláv (krstiny, prijímania, birmovky, svadby, rodinné jubilejné oslavy, kary) až po firemné večierky, vianočné „kapustnice“ a školenia rôzneho druhu. Ako penzión poskytujú ubytovanie pre obchodných cestujúcich a manažérov, víkendových návštevníkov okolia a prírody, športovcov.

www.penzion.martinovdvor.sk