Dlhodobé poradenstvo pomôže firmám napredovať i vyriešiť problémy

Až 226 firiem z celého Slovenska bude v najbližších mesiacoch v rámci Dlhodobého individuálneho poradenstva čerpať bezplatnú podporu od Slovak Business Agency. Uspeli vo výzve, ktorú sme otvorili v čase vrcholiacej koronakrízy.

Úspešní žiadatelia získali 80 hodín bezplatných konzultácií s mentorom, expertom na niektorú z tém: marketing, financovanie, právo a legislatíva, manažment, export a internacionalizácia, alternatívne formy podnikania... Takáto dlhodobá odborná pomoc môže našim klientom vyriešiť aj problémy, ktoré sa do ich podnikania nahrnuli v dôsledku koronakrízy a môže im pomôcť napredovať.

Prečítaj si aj: Aj počas koronakrízy sme podporili stovky podnikateľov

Službu Dlhodobé individuálne poradenstvo vyhlasuje Slovak Business Agency prostredníctvom stránky Národného podnikateľského centra (www.npc.sk) 2 – 3 krát za rok, s pôsobnosťou na celé Slovensko a absolvovali ju už stovky podnikateľov. Aké sú ich skúsenosti?

Tomáš Hanus, Citrón – inteligentná energia: „O SBA som sa dozvedel na školení od zástupcu SBA. Služba Dlhodobé individuálne poradenstvo sa mi zdala najviac atraktívna pre jej koučingovo-mentorský prístup. Ušitý na mieru začínajúcej spoločnosti. Poradenstvo mi pomohlo pri hľadaní vhodného obchodného kanálu a definovaní predajnej stratégie. Ja by som odporučil DIP každému, treba si však rozmyslieť, čo presne hľadáte, akú pomoc očakávate. Na mentorsko- kaučovacích stretnutiach môžete hľadať optimálnu cestu. Dlhodobý program sa umožňuje k cieľu dopracovať v niekoľkých krokoch a rozmýšľať nad chybami. Jediná investícia je čas pri príprave žiadosti a čas do vzdelávania sa. Je to naozaj hodnotný program.“

PhDr. Miroslava Bruncková, PhD., PsychoCare s.r.o.: „Riešili sme problematiku legislatívy a GDPR, aplikáciu GDPR v praxi v ambulancii klinickej psychológie a celkovo všetky legislatívne náležitosti a povinnosti. Spolu s mojou mentorkou, JUDr. Máriou Kevickou, PhD., s ktorou som veľmi spokojná. Pani Kevická je veľmi ochotná a nápomocná, pomáha mi vidieť všetky súvislosti v rámci legislatívy a pomáha mi s pochopením a výkladom zákona pre potreby mojej praxe. Jednoznačne sa môžem vďaka tomu rozvíjať na bezpečnom základe, ktorý tvorí aj legislatíva a znižuje to do budúcna riziko chýb. Tie by sa mohli prejaviť v znížení a ohrození zisku z podnikania, ale aj v znížení spokojnosti klientov.

Veronika Kormancová – VÁŽ SI (bezobalový obchod), živnostníčka: Prvá časť môjho dlhodobého poradenstva bola zameraná na financie a cenotvorbu, kde sme sa zamerali na nastavenie správnych cien a obrátkovosť predaja. Vytvorila som si prehľad, ako sa efektívne orientovať v tržbách a financiách v mojom biznise. Druhá časť poradenstva, na ktorú sa teraz zameriavam, je oblasť marketingu. Mojou mentorkou na financie a cenotvorbu bola pani ing. Katarína Niňajová, s ktorou som bola veľmi spokojná. Konzultantka bola vždy ochotná mi všetko vysvetliť a nastaviť tak, aby som to mohla hneď aplikovať do praxe. Vďaka nej som sa naučila, ako efektívnejšie a rozumnejšie objednávať tovar a plánovať si ďalšie vízie do budúcna. Tým, že som túto problematiku konečne pochopila, je mi všetko jasnejšie. Toto poradenstvo by som určite odporučila každému podnikateľovi.“

Ing. Peter Pastucha, GEO: „O možnosti čerpať služby, ktoré ponúka Národné podnikateľské centrum som sa dozvedel prostredníctvom spolupracujúcich zmluvných partnerov. V rámci Dlhodobého odborného poradenstva sme riešili finančnú analýzu a nastavenie cash flow, cenotvorbu, právne poradenstvo a analýzu a úpravu používanej zmluvnej dokumentácie, podmienky možnosti o uchádzanie sa o zákazky vo verejnom obstarávaní. Bol som veľmi spokojný. Vďaka tomu sa zmenil môj pohľad na viaceré aspekty podnikania, zvýšil sa môj právny základ, pozerám sa na možnosti rastu a nové podnikateľské príležitosti z iného uhla. Každému podnikateľovi môžem len odporučiť.“