33 rodinných firiem získa od SBA podporu na poskytnutie poradenstva

Poradenstvo pre úspešné firmy, ktoré boli schválené na poskytnutie podpory od SBA v rámci schémy na podporu rodinného podnikania, sa začne poskytovať už na konci októbra.

V poradí druhá výzva v rámci schémy na podporu rodinného podnikania bola zameraná tradične na riešenie generačnej výmeny a nástupníctva z hľadiska riadenia rodinnej firmy (manažérske nástupníctvo) a z hľadiska majetku (transfer vlastníctva). Pridanou hodnotou v tomto roku bolo zameranie aj na  riešenie dopadov krízy spôsobenej COVID-19 na rodinný podnik.

SBA poskytuje pomoc nefinančnou formou – bezplatným poradenstvom prostredníctvom expertov na rodinné podnikanie. Na aktuálnu výzvu zareagovalo 73 žiadateľov, čo je viac ako dvojnásobok, oproti pilotnej výzve v roku 2018.

Výberová komisia na svojom zasadnutí schválila 33 žiadostí, celková výška podpory je 550 371 €.

Výsledky výzvy po zasadnutí výberovej komisie dňa 6.10.2020 TU

Viac informácií o výzve TU