Program podpory úspešnej podnikateľskej praxe a výchovy k podnikaniu (PUPP)

Cieľom programu je posilniť záujem verejnosti o podnikanie prostredníctvom stimulácie podnikateľských ambícií, rozvoja podnikateľských zručností, propagácie úspešných podnikateľov/podnikateliek a ich podnikov, produktov či myšlienok, verejno-súkromných partnerstiev a iniciatív na podporu rozvoja podnikania a podnikateľského myslenia. 
 
Podporujeme výskumné aktivity na Slovensku.
Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EU.