Inkubačný program

Čo tu môžete získať

Komu je určený

Pobyt firiem v inkubátore môže trvať maximálne 3 roky. Počas tohto obdobia firmy podliehajú pravidelnému vyhodnocovaniu svojej činnosti v inkubátore. Po absolvovaní inkubačného programu by mala mať inkubovaná firma vybudované dostatočné zázemie, na základe ktorého je schopná opustiť zvýhodnené prostredie inkubátora a rozvíjať sa na trhu samostatne.

Fyzické členstvo zahŕňa:


Virtuálne členstvo zahŕňa:

Creative point

V rámci služieb Inkubačného programu, Creative point  umožňuje začínajúcicm malým a stredným podnikateľom využitie dostupných technológií na rozvoj kreatívnych zručností a podnecuje  k tvorbe nových výrobkov. 

V rámci možností v Creative point ide najmä o tieto typy služieb:

 

Podporujeme výskumné aktivity na Slovensku.
Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EU.