Podpora pri začiatkoch podnikania

Financie na rozbeh alebo rozvoj podnikania ocení každý podnikateľ či novovznikajúci startup. Zakladanie nového podniku, zavádzanie inovácií, transfer technológií, expanzia a ďalšie kroky v podnikaní dokážu zhltnúť nemalé sumy. Podporujeme rôznym spôsobom – mikropôžičky, rizikový kapitál, kombinované produkty či poradenstvo v oblasti prístupu k financiám.

Mikropôžičky

Vďaka Mikropôžičkovému programu sa MSP dostanú k finančnému stimulu v podobe úveru omnoho jednoduchšie. Požičať si môžu od 2 500 € až do 50 000 €, pričom splácať istinu sa dá začať aj po polroku od podpisu úveru. Splatnosť úveru sa pohybuje v rozmedzí od 6 mesiacov až do 4 rokov. Úroková sadzba sa pohybuje v rozpätí 0,61 % – 9,67 %.

Na predkladanie Žiadosti o úver (mikropôžičku) sú oprávnení podnikatelia registrovaní a sídliaci na území Slovenskej republiky.
 
O poskytnutie úveru sa môžete uchádzať, ak spĺňate všetky nasledovné kritériá:

Chcem vedieť viac.

Rizikový kapitál

Do inovatívnych podnikov investujeme už od roku 1995. Prostredníctvom SRKF (Slovenský rastový kapitálový fond) získavame majoritné i minoritné obchodné podiely. Taktiež poskytujeme možnosti návratného financovania pre začínajúce podniky a projekty, ktoré majú vyvážený pomer výnosnosti a rizika. Nezabúdame ani na startupy, ktoré už vyvinuli svoj vlastný produkt a plánujú ho uviesť na trh. Vďaka FIT (Fond inovácií a technológií) podporujeme oblasti ako životné prostredie, obnoviteľné zdroje energie, priemyselné inovácie, e-commerce, technológie zlepšujúce život, informačné technológie či telekomunikácie.

Kombinované produkty

Nemusíte sa vydať len jedným smerom. Máme pre vás i hybridné produkty – spájame mikropôžičky s rizikovým kapitálom či kapitál s podpornými službami (napr. mentoringom).

Poradenstvo

Okrem vyššie spomínaných poskytujeme aj úplne obyčajné a zároveň tak efektívne poradenstvo pri prístupe k financiám z externých zdrojov (Slovenská záručná a rozvojová banka, Eximbanka, granty zo zdrojov EÚ, nástroje APTP).

Príďte sa informovať

Možnosti v oblasti podpory financovania podnikov sú u nás naozaj pestré. Veríme, že pomocná ruka pri rozbiehaní alebo rozvoji podnikania sa zíde, preto neváhajte a príďte si po radu či lepšie finančné podmienky.

 

Podporujeme výskumné aktivity na Slovensku.
Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EU.