Akceleračný program

Čo tu môžete získať

Komu je určený

Mnohé z aktivít sa špeciálne venujú podpore marginalizovaných skupín, a to napríklad podpore podnikania mladých ľudí, žien, seniorov alebo zamestnancov, ktorí rozmýšľajú nad podnikaním, ale nevedia ako na to.

Súčasťou Akceleračného programu je aj uzavretý intenzívny cyklus pre vybraných záujemcov. Prostredníctvom neho si definujete kľúčové otázky pre svoj biznis, ako a komu predať svoj produkt, ako komunikovať so zákazníkmi, obchodnými partnermi či kde získať financie pre svoje podnikanie. Počas tohto cyklu majú vybraní záujemcovia možnosť využívať coworkingové priestory NPC.

Creative point

Creative point ako samostatný komponent Akceleračného programu je - tvorivá dielňa, kde poskytujeme služby prispôsobené na vytváranie modelov, prototypov,  a vývoj nových produktov.

Hlavným cieľom Creative pointu je sprístupnenie nových technológií, ktoré napomáhajú k tvorivosti, k zdieľaniu poznatkov, osvedčených postupov a ďalších zdrojov tvorivých nápadov pre širokú cieľovú skupinu, záujemcov o  podnikanie.

V rámci možností v Creative point ide najmä o tieto typy služieb:

Kontakt

Slovak Business Agency

Martina Pirošková

Kristína Peschlová

Tomáš Mankovický

ap@sbagency.sk

Podporujeme výskumné aktivity na Slovensku.
Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EU.