Stážový program

Čo tu môžete získať

Komu je určený

Kontakt

Slovak Business Agency

Zuzana Stískalová

stiskalova@sbagency.sk

Monika Lóciova

lociova@sbagency.sk

Podporujeme výskumné aktivity na Slovensku.
Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EU.