Rastový program

Čo tu môžete získať

Komu je určený

Jednou z kľúčových služieb Rastového programu je individuálne odborné poradenstvo, ktoré je rozdelené na krátkodobé a dlhodobé poradenstvo v závislosti od komplexnosti problému MSP. Pre zlepšenie prezentácie slovenských podnikateľov je k dispozícii možnosť preplatenia nákladov spojených s účasťou a prezentáciou na podujatiach zameraných na zahraničné trhy a nákladov spojených s prezentáciou na zahraničných trhoch prostredníctvom elektronických médií. Výhodou zapojenia sa do Rastového programu je aj prepojenie programu na medzinárodnú sieť Entreprise Europe Network, ktorá MSP ponúka služby ako vyhľadávanie obchodných a technologických partnerov v EÚ, kooperačné podujatia a misie, informovanie o legislatíve a štandardoch EÚ a iné.

V neposlednom rade Rastový program ponúka využitie služieb Creative point, kde si MSP môžu zdokonaliť svoj už existujúci produkt, alebo navrhnúť nový produkt prostredníctvom dostupnej technológie,  pomocou ktorej majú potenciál rásť a zväčšovať svoj trhový podiel.

Creative point

V rámci možností v Creative point ide najmä o tieto typy služieb:

 

Podporujeme výskumné aktivity na Slovensku.
Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EU.