Podporné programy pre podnikateľov

PILOTNÉ PROJEKTY NA OTVÁRANIE TÉM SMALL BUSINESS ACT

ENTERPRISE EUROPE NETWORK

MEDZINÁRODNÁ SIEŤ NA PODPORU:

SLUŽBY SIETE EEN:

 

PLATFORMA ŽIEN SLOVENSKA

PLATFORMA PODNIKATEĽOV PRE ZAHRANIČNÚ ROZVOJOVÚ
SPOLUPRÁCU

CENTRUM LEPŠEJ REGULÁCIE


CENTRUM LEPŠEJ REGULÁCIE je súčasťou Slovak Business Agency.
Hlavné úlohy sú:

Podporujeme výskumné aktivity na Slovensku.
Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EU.