Podpora pre etablovaných podnikateľov

Mikropôžičky

Vďaka Mikropôžičkovému programu sa MSP dostanú k finančnému stimulu v podobe úveru omnoho jednoduchšie. Požičať si môžu od 2 500 € až do 50 000 €, pričom splácať istinu sa dá začať aj po polroku od podpisu úveru. Splatnosť úveru sa pohybuje v rozmedzí od 6 mesiacov až do 4 rokov. Úroková sadzba sa pohybuje v rozpätí 0,61 % – 9,67 %.

Na predkladanie Žiadosti o úver (mikropôžičku) sú oprávnení podnikatelia registrovaní a sídliaci na území Slovenskej republiky.
 
O poskytnutie úveru sa môžete uchádzať, ak spĺňate všetky nasledovné kritériá:

Chcem vedieť viac.

Fond inovácií a technológií (FIT) 

Orientuje sa na startupy, ktoré svoj nápad zhmotnili vo vývoji produktu alebo služby a plánujú ho ďalej uviesť na trh. Podporuje najmä oblasti ako životné prostredie, obnoviteľné zdroje energie, priemyselné inovácie, e-commerce, informačné technológie, telekomunikácie, technológie, ktoré zlepšia život alebo softvérové riešenia. Zároveň podporujú projekty aj od výskumníkov, vedcov a študentov z rozličných oblastí.

 

Podporujeme výskumné aktivity na Slovensku.
Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EU.