Finančná podpora inovácií pre MSP

Podporujeme výskumné aktivity na Slovensku.
Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EU.