Ako identifikovať a ochrániť si duševné vlastníctvo?

Chcete ochrániť váš nápad? Pre inovatívne malé a stredné podniky CVTI SR zabezpečuje identifikáciu duševného vlastníctva s komerčným potenciálom, vhodného na priemyselno-právnu ochranu. Túto službu realizuje v spolupráci s Úradom priemyselného vlastníctva SR.

Ohodnotenie komerčného potenciálu

CVTI SR realizuje prieskum trhov, na ktorých by mohli byť vaše technológie či vynálezy potenciálne umiestnené a komerčne zhodnotené. Vypracuje vám niekoľko variantov biznis modelov pre jednotlivé technológie. Ukážeme vám možnosti spolupráce s partnermi z celého sveta, ktorí vám môžu pomôcť s umiestnením či využívaním vašej technológie doma i v zahraničí.

Ochrana a komercializácia

V rámci tejto služby sme vytvorili a priebežne aktualizujeme databázu domácich a zahraničných expertov, ktorí vám pomôžu lepšie sa zorientovať v oblasti ochrany a komercializácie duševného vlastníctva. Sú nimi napr. patentoví zástupcovia, právnici, licenční poradcovia, odborní prekladatelia, marketingoví špecialisti a mnohí ďalší. Ukážeme vám i možnosti kooperácie, poskytneme marketingové služby a poradíme pri navrhovaní vašej vlastnej stratégie týkajúcej sa ochrany a zhodnocovania duševného vlastníctva.

Portál a informačný systém

Pomocnú ruku pri ochrane duševného vlastníctva pre vás bude predstavovať aj portál a informačný systém, ktoré vám kedykoľvek poskytnú podporu expertov. Súčasťou tohto systému bude okrem iného i prepracované automatické párovanie požiadaviek podnikov a kompetencií výskumných inštitúcií.

Viac informácií: www.nptt.sk

Podporujeme výskumné aktivity na Slovensku.
Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EU.