Navštívte klientske podnikateľské centrum

Front office zabezpečuje prvý kontakt s klientom a je vstupnou bránou do Národného podnikateľského centra. Našim cieľom je efektívne nasmerovať a pomôcť podnikateľom i širokej verejnosti zorientovať sa v dostupných informáciách a službách. 

Služby a odborné činnosti Front Office sú realizované v rámci prípravy národného projektu NPC II – BA kraj, ktorý je spolufinancovaný Európskym fondom regionálneho rozvoja.


 OTVÁRACIE HODINY 

Pondelok – Piatok:    09:00 – 17:30

Nájdete nás v priestoroch Business Centra Twin City A2 na Karadžičovej ulici v Bratislave, v časti 1. nadzemného podlažia.

Chceme pomôcť nielen existujúci malým a stredným podnikom (MSP) v rôznych štádiách ich životného cyklu, ale aj záujemcom o podnikanie. Zodpovieme vaše otázky, týkajúce sa podnikateľských začiatkov a rozbehu podnikania.

Front office spája viacero klientskych pracovísk, kde vám vyškolení zamestnanci pomôžu face-to-face zorientovať sa v širokej palete služieb, poskytovaných v rámci:


Informácie o najviac dopytovaných produktoch a službách vám radi poskytnú zástupcovia našich zmluvných partnerov:

  Všeobecnej zdravotnej poisťovne a.s.   

klientske pracovisko č. 16

Tel.: +421 2 203 63 510

  Centra vedecko-technických informácií SR  

klientske pracovisko č. 10

Tel.: +421 2 203 63 509

  Pôdohospodárska platobná agentúra   

klientske pracovisko č. 8

Tel.: +421 2 203 63 505

  Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny   

klientske pracovisko č. 7

Tel.: +421 2 203 63 504

  Eximbanka SR  

klientske pracovisko č. 6

Tel.: +421 2 203 63 506

  Slovenská záručná a rozvojová banka   

klientske pracovisko č. 6

Tel.: +421 2 20 363 506

  SARIO   

klientske pracovisko č. 5

Tel: +421 2 20 363 501    

Informácie o pripravovaných národných projektoch a komplexných službách poskytovaných NPC vám radi poskytnú:

  Zástupcovia Slovak Business Agency   

klientske pracovisko č. 4 

Tel.: +421 2 203 63 507

klientske pracovisko č. 3

Tel.: +421 2 203 63 502

 

Podporujeme výskumné aktivity na Slovensku.
Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EU.