Creative point

V Creative Pointe vám ponúkame

 • bezodplatné užívanie strojov a technológií
 • výrobu prototypu, dizajnu
 • workshopy
 • exkurzie
 • odborné a popularizačné podujatia

Dostupné technológie

 • CNC strojové vybavenie
 • stroje pre 3D tlač
 • laserové a vyrezávacie stroje
 • laboratórne elektrotechnické stroje a prístroje
 • nástroje pre elektrotechnické programovanie

S akým materiálom pracujeme

Najčastejšie je to plast, drevo, koža, sklo, hliník atď. Odporúčaný materiál závisí od používaného zariadenia. Vždy sa vopred informujte u technických pracovníkov Creative Pointu o vhodnosti materiálu. 

Laser

 
Laserová rezačka je  určená na rezanie a gravírovanie. Materiály, ktoré používame: akrylát do hrúbky 9,5 mm vhodný do lasera, niektoré plasty, rôzne druhy dreva do 9,5 mm, koža; gravírovanie: sklo, hliník. Na rezačke je  možné vyrobiť dekoratívne predmety, ale i produkty s praktickým využitím.
 

Rezací ploter

 
 
S rezacím plotrom si môžete vyrezať samolepiace fólie napríklad na sklo či drevo, ale i fólie na textílie.

CNC fréza

 
 
Zatiaľ čo 3D tlačiareň funguje na princípe pridávania materiálu. CNC fréza, naopak, materiál opracúva, vďaka čomu vzniká výsledný produkt. Fréza dokáže opracovať niektoré druhy dreva a polystyrénu,  ale i pórovitý betón.

3D tlač

 
 
3D tlač je aditívny spôsob výroby, kedy postupným nanášaním a spájaním materiálu vo vrstvách vzniká požadovaný objekt. Použiť ju môžete na vytváranie prototypov alebo malých sérií výrobkov. V medicíne sú to dokonca rôzne typy protéz a implantátov. Na 3D tlačiarni v Creative Pointe si môžete tlačiť predmety z PLA a ABS filamentov.

Kto nás môže navštíviť?

 • Každý s dobrým nápadom a podnikateľským duchom
 • Návštevníci pod 18 rokov len v sprievode rodičov
 
Poznámka: Služby Creative point je možné využiť aj v rámci programov projektu NPC: Akceleračný, Inkubačný a Rastový.
 
Služby Creative point je možné využiť v rámci programov:
 
Akceleračný program - a to pre fyzické osoby nepodnikateľov z radov širokej verejnosti, ktorý sa zaoberá najmä budovaním vzťahu k podnikaniu, zvyšovaním motivácie pre tvorbu nových podnikateľských nápadov a rozvojom základných podnikateľských zručností.
 
Inkubačný program -  ktorý je určený na podporu začínajúcich MSP za účelom chrániť a rozvíjať MSP v najrizikovejšej etape svojho vývoja, a tým zvýšiť mieru ich prežitia v prvých kritických rokoch podnikania. 
 
Rastový program - zameraný na podporu MSP, ktoré majú záujem o rast a rozšírenie svojho podnikania na území Slovenska, trhoch EU či tretích krajín.

Kontakt

Slovak Business Agency
Stanislav Daniš

 

Podporujeme výskumné aktivity na Slovensku.
Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EU.