Výročná konferencia Enterprise Europe Network 2016

24.10.2016

Enterprise Europe Network je celoeurópska iniciatíva na podporu medzinárodnej spolupráce slovenských organizácií so zahraničnými partnermi v komerčnej, inovačnej a výskumnej oblasti. 750 účastníkov (delegátov, partnerov siete, reprezentantov z inštitúcií EÚ, rečníkov, novinárov a majiteľov malých a stredných podnikateľských subjektov) z viac ako 50-tich krajín sveta majú možnosť diskutovať o strategickom smerovaní siete v období 2017-2018, o stanovených cieľoch a ich dosahovaní, o ďalšom rozvoji siete, koordinácii a implementácii tohto rozvoja a o kvalite poskytovaných služieb.

 

 

Konferencia sa uskutoční 14. - 16.11.2016 v priestoroch Refinery Gallery v Bratislave.

Program EEN konferencie k nahliadnutiu TU.

Viac informácií o EEN konferencii nájdete TU.

Informačný leták TU.

Podporujeme výskumné aktivity na Slovensku.
Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EU.