Podnikanie s hendikepom

24.1.2017

 

Slovak Business Agency pre vás v rámci prípravy projektu Národné podnikateľské centrum - Bratislavský kraj, pripravila podujatie, na ktorom sa dozviete o formách podpory pri rozbehu podnikania pre ľudí so zdravotným postihnutím. Nebudú chýbať ani motivačné príbehy ľudí, ktorým sa aj napriek hendikepu darí byť úspešnými v podnikateľskom svete.

 

 

 

Kto je tvoj lektor?

Mgr. PhDr. Peter Štaffen, PhD. je majiteľom spoločnosti Law & Science Political Agency, s.r.o., ktorá funguje ako chránená dielňa. Má bohaté skúsenosti v oblasti práce s ľuďmi s telesným postihnutím a ich zapojením sa do podnikateľského prostredia.

 

Kedy?
8.2.2017, 16:30-18:30

 

Kde?
Slovak Business Agency, Národné podnikateľské centrum, Karadžičova 2, Twin City Blok A, 811 09 Bratislava

 

PODMIENKY: Účastník musí byť fyzická osoba nepodnikateľ s trvalým pobytom v Bratislavskom kraji.

1. Prečo iba Bratislavský kraj?

Toto Podujatie sa realizuje v rámci prípravy projektu s názvom Národné podnikateľské centrum - Bratislavský kraj, a to v rámci Operačného programu Výskum a Inovácie, Prioritná os 4: Rozvoj konkurencieschopných MSP v Bratislavskom kraji, spolufinancovaného Európskym fondom regionálneho rozvoja, a ako také je určené pre záujemcov s trvalým pobytom na území Bratislavského kraja.

2. Prečo nepodnikateľ?

Toto Podujatie sa realizuje v rámci prípravy projektu s názvom Národné podnikateľské centrum - Bratislavský kraj, a to v rámci Operačného programu Výskum a Inovácie, Prioritná os 4: Rozvoj konkurencieschopných MSP v Bratislavskom kraji, spolufinancovaného Európskym fondom regionálneho rozvoja, pričom v súčasnosti sú Podujatia určené len pre fyzické osoby – nepodnikateľov. Po schválení príslušných Schém minimálnej pomoci v zmysle zákona č. 358/2015 Z. z. o úprave niektorých vzťahov v oblasti štátnej pomoci a minimálnej pomoci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o štátnej pomoci), budú Podujatia a/alebo aktivity SBA rozšírené aj vo vzťahu k podnikateľom. O týchto aktivitách bude verejnosť včas informovaná.

Počet voľných miest je limitovaný. Účasť je bezplatná.

ZAREGISTRUJTE SA TU: https://goo.gl/WiAfyF
Ukončenie registrácie: 7.2.2017

KONTAKTY:
ap@npc.sk

Podporujeme výskumné aktivity na Slovensku.
Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EU.