Podnikanie popri materskej a rodičovskej dovolenke – ako na to?

24.1.2017

Slovak Business Agency v rámci prípravy projektu Národné podnikateľské centrum - Bratislavský kraj, pripravila podujatie nielen pre AKTÍVNE MAMIČKY, ale pre všetkých, ktorých zaujíma ako PODNIKAŤ POPRI MATERSKEJ ČI RODIČOVSKEJ DOVOLENKE. Spolu so skúsenou lektorkou Jaroslavou Lukačovičovou sa pozrieme na to, čo všetko treba zohľadniť, ak sa chce matka počas materskej/rodičovskej dovolenky venovať podnikaniu a porozprávame sa aj o tom, ako efektívne zladiť RODINNÝ ŽIVOT a VLASTNÝ BIZNIS.

 

 

 

Čo sa dozviem?

 

Kto je tvoja lektorka?

Ing. Jaroslava Lukačovičová je dlhoročnou úspešnou podnikateľkou. Vyštudovala podnikový marketing a manažment. Okrem ekonomického a daňového poradenstva sa tiež venuje práci v treťom sektore. Pôsobí na poste poradkyne Združenia podnikateľov Slovenska a je aj prezidentka Slovenskej asociácie účtovníkov neziskových organizácií.

 

Kedy?
1.2.2017, 16:30-18:30

 

Kde?
Slovak Business Agency, Národné podnikateľské centrum, Karadžičova 2, Twin City Blok A, 811 09 Bratislava

 

PODMIENKY: Účastník musí byť fyzická osoba nepodnikateľ s trvalým pobytom v Bratislavskom kraji.

1. Prečo iba Bratislavský kraj?

Toto Podujatie sa realizuje v rámci prípravy projektu s názvom Národné podnikateľské centrum - Bratislavský kraj, a to v rámci Operačného programu Výskum a Inovácie, Prioritná os 4: Rozvoj konkurencieschopných MSP v Bratislavskom kraji, spolufinancovaného Európskym fondom regionálneho rozvoja, a ako také je určené pre záujemcov s trvalým pobytom na území Bratislavského kraja.

2. Prečo nepodnikateľ?

Toto Podujatie sa realizuje v rámci prípravy projektu s názvom Národné podnikateľské centrum - Bratislavský kraj, a to v rámci Operačného programu Výskum a Inovácie, Prioritná os 4: Rozvoj konkurencieschopných MSP v Bratislavskom kraji, spolufinancovaného Európskym fondom regionálneho rozvoja, pričom v súčasnosti sú Podujatia určené len pre fyzické osoby – nepodnikateľov. Po schválení príslušných Schém minimálnej pomoci v zmysle zákona č. 358/2015 Z. z. o úprave niektorých vzťahov v oblasti štátnej pomoci a minimálnej pomoci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o štátnej pomoci), budú Podujatia a/alebo aktivity SBA rozšírené aj vo vzťahu k podnikateľom. O týchto aktivitách bude verejnosť včas informovaná.

Počet voľných miest je limitovaný. Účasť je bezplatná.

ZAREGISTRUJTE SA TU: https://goo.gl/forms/TTTuhjk7mzUZx95X2
Ukončenie registrácie: 31.1.2017

KONTAKTY:
ap@npc.sk

Podporujeme výskumné aktivity na Slovensku.
Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EU.