Poď s kožou na trh

6.11.2016
 
Objavte v sebe skrytú kreativitu, navrhnite si vlastný kožený šperk a predajte svoj nápad.
 
Pod vedením skúseného lektora sa naučíte základy 2D modelovania a spoznáte technológiu laserového rezania, ktorú môžete využiť napríklad pri naštartovaní alebo rozvoji podnikania. Vyskúšajte si zručnosti pri návrhu a tvorbe koženého šperku, ktorý si nielen odnesiete ako suvenír, ale aj ako svoj možný budúci biznis nápad.
 
 

 
 
To všetko na workshope „POĎ S KOŽOU NA TRH“, ktorý pripravila Slovak Business Agency v priestoroch svojej tvorivej dielne - CREATIVE POINT.

 
Kedy:
15. november 2016 od 17:00 - 19:00 hod.
 
Kde:
Slovak Business Agency, Národné podnikateľské centrum, Karadžičova 2, Twin City Blok A, 811 09 Bratislava

 
Potrebujete:
 


Podmienky:

Účastník musí byť fyzická osoba nepodnikateľ s trvalým pobytom v Bratislavskom kraji.


1. Prečo iba Bratislavský kraj?
 
Toto Podujatie sa realizuje v rámci prípravy projektu s názvom Národné podnikateľské centrum - Bratislavský kraj, a to v rámci Operačného programu Výskum a Inovácie, Prioritná os 4: Rozvoj konkurencieschopných MSP v Bratislavskom kraji, spolufinancovaného Európskym fondom regionálneho rozvoja, a ako také je určené pre záujemcov s trvalým pobytom na území Bratislavského kraja.
 
2. Prečo nepodnikateľ?
 
Toto Podujatie sa realizuje v rámci prípravy projektu s názvom Národné podnikateľské centrum - Bratislavský kraj, a to v rámci Operačného programu Výskum a Inovácie, Prioritná os 4: Rozvoj konkurencieschopných MSP v Bratislavskom kraji, spolufinancovaného Európskym fondom regionálneho rozvoja, pričom v súčasnosti sú Podujatia určené len pre fyzické osoby – nepodnikateľov. Po schválení príslušných Schém minimálnej pomoci v zmysle zákona č. 358/2015 Z. z. o úprave niektorých vzťahov v oblasti štátnej pomoci a minimálnej pomoci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o štátnej pomoci), budú Podujatia a/alebo aktivity SBA rozšírené aj vo vzťahu k podnikateľom. O týchto aktivitách bude verejnosť včas informovaná.
 
 
Počet voľných miest je limitovaný. Účasť je bezplatná.

REGISTRUJTE SA TU

Ukončenie registrácie: 13.11.2016

Oficiálny leták TU

 

Kontakt:

marketing@sbagency.sk

Podporujeme výskumné aktivity na Slovensku.
Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EU.