Kurz podnikateľských zručností

21.11.2016

 

Máte už PODNIKATEĽSKÝ NÁPAD, s ktorým chcete vstúpiť do skutočného sveta biznisu, ale niektoré kľúčové otázky vám stále robia vrásky na čele? 

Slovak Business Agency pre vás v rámci projektu Národné podnikateľské centrum - Bratislavský kraj, pripravila KURZ PODNIKATEĽSKÝCH ZRUČNOSTÍ, počas ktorého vám naši skúsení lektori poskytnú praktické rady a tipy na tvorbu vlastného biznis plánu.


 

 

 

ČO VŠETKO MÔŽETE ZÍSKAŤ?

Pondelok, 5.12.2016
PRÁVNE zručnosti: Zuzana Nevolná vám prostredníctvom praktických skúseností prezradí, ako postupovať pri zakladaní nového podnikania (živnosť a s.r.o.), a kde ľudia najčastejšie robia chyby pri zakladaní a výbere právnej formy podnikania. 

Utorok, 6.12.2016
MANAŽÉRSKE zručnosti: Na čom budete zarábať, kto sú vaši zákazníci? Anna Závodská vám prezradí, na čo je dobrý biznis plán, čo všetko by mal obsahovať a ako si s ním poradiť. 

Streda, 7.12.2016
ÚČTOVNÉ zručnosti: Aké sú účtovné a odvodové povinnosti pri jednotlivých typoch podnikania? Katarína Zeleníková vám poradí, ako sa čo najefektívnejšie vysporiadať so svojím účtovníctvom.

Štvrtok, 8.12.2016
FINANČNÉ zručnosti: Ako si pripraviť rozpočet a nastaviť vyvážený cashflow? Ladislav Smoroň vám vysvetlí základy finančného manažmentu.

Piatok, 9.12.2016
MARKETINGOVÉ zručnosti: Ako odprezentovať seba a svoj biznis? Ako osloviť potenciálnych zákazníkov? Anna Závodská vám predstaví marketingové tipy, ktoré vám pomôžu úspešne rozbehnúť váš biznis. 


 

KTO SÚ TVOJI LEKTORI? 

JUDr. Zuzana Nevolná, PhD. - odborníčka na obchodné právo, autorka publikácií zameraných na obchodné, podnikateľské právo i právo v cestovnom ruchu, členka Slovenskej advokátskej komory.

Ing. Ladislav Smoroň - podniká v oblasti finančného a podnikateľského vzdelávania a poradenstva, spolupracoval na národnom projekte podnikateľského vzdelávania so Združením podnikateľov Slovenska, je aktívny vo viacerých NGO zameraných na podnikateľské a finančné vzdelávanie.

Ing. Anna Závodská, PhD., MBA - lektorka a mentorka univerzitného programu Povolanie podnikateľ, výskumníčka vo Výskumnom centre Žilinskej univerzity. Poskytuje poradenstvo investorom, startupom a podnikom, ktorým pomáha pri vývoji ich produktov a marketingových stratégií. Je členkou organizačného tímu Startup Weekend a Rails Girls v Žiline.

Ing. Katarína Zeleníková, PhD. - skúsená lektorka v oblasti účtovníctva a financií nielen z teoretického hľadiska prostredníctvom pedagogického pôsobenia na Ekonomickej univerzite v Bratislave, ale aj praktického pôsobenia na pozícii metodika účtovníctva pre ERP systémy vo viacerých IT spoločnostiach na Slovensku.


 

Kedy: 
5. – 9.12.2016, KAŽDÝ DEŇ od 15.00-19.00
Účastník sa registruje na Kurz podnikateľských zručností v NPC v celom jeho trvaní.

Kde: 
Slovak Business Agency, Národné podnikateľské centrum, Karadžičova 2, Twin City Blok A, 811 09 Bratislava

Podmienky:
Účastník musí byť fyzická osoba nepodnikateľ s trvalým bydliskom v Bratislavskom kraji. 

Prečo iba Bratislavský kraj?
Toto Podujatie sa realizuje v rámci prípravy projektu s názvom Národné podnikateľské centrum - Bratislavský kraj, a to v rámci Operačného programu Výskum a Inovácie, Prioritná os 4: Rozvoj konkurencieschopných MSP v Bratislavskom kraji, spolufinancovaného Európskym fondom regionálneho rozvoja, a ako také je určené pre záujemcov s trvalým pobytom na území Bratislavského kraja.

Prečo nepodnikateľ?
Toto Podujatie sa realizuje v rámci prípravy projektu s názvom Národné podnikateľské centrum - Bratislavský kraj, a to v rámci Operačného programu Výskum a Inovácie, Prioritná os 4: Rozvoj konkurencieschopných MSP v Bratislavskom kraji, spolufinancovaného Európskym fondom regionálneho rozvoja, pričom v súčasnosti sú Podujatia určené len pre fyzické osoby – nepodnikateľov. Po schválení príslušných Schém minimálnej pomoci v zmysle zákona č. 358/2015 Z. z. o úprave niektorých vzťahov v oblasti štátnej pomoci a minimálnej pomoci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o štátnej pomoci), budú Podujatia a/alebo aktivity SBA rozšírené aj vo vzťahu k podnikateľom. O týchto aktivitách bude verejnosť včas informovaná.

Počet voľných miest je limitovaný. Účasť je bezplatná.

REGISTRUJTE SA TU: http://tinyurl.com/hjmntrz
Ukončenie registrácie: 1.12.2016


Kontakt:
ap@npc.sk

Podporujeme výskumné aktivity na Slovensku.
Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EU.