Konferencia malých a stredných podnikov (SME Assembly)

24.10.2016

 

Konferencia SME Assembly je najdôležitejším európskym podujatím pre otázky politiky malých a stredných podnikateľských subjektov. Organizuje ju Európska komisia a predsedajúca krajina a uskutočňuje sa raz ročne na jeseň. Podujatie dáva možnosť na rozvoj politiky malých a stredných podnikateľských subjektov a na vytváranie inovatívnych spôsobov spolupráce s cieľom podporiť podnikanie v členských krajinách EÚ. Konferencia sa počas 2,5 dňa zúčastní približne 500 delegátov a zástupcov z krajín EÚ. Účastníci pochádzajú zo sféry biznisu, vedy, médií a prítomní sú aj politickí zástupcovia a predstavitelia EÚ a členských krajín. 

 

Súčasťou konferencie je aj 10. ročník súťaže Európska cena za podporu podnikania. Toto ocenenie má za cieľ predstaviť príklady najlepších zásad a postupov v podnikaní, zvýšiť povedomie spoločnosti o pridanej hodnote podnikania, ako aj povzbudiť a inšpirovať potenciálnych podnikateľov. Súťaže sa zúčastňujú podnikateľské subjekty pozvané Európskou komisiou. Ocenenie sa udeľuje v šiestich kategóriách: 

Veľkú cenu poroty získa najtvorivejšie a najinovatívnejšie podnikanie v Európe. 

Konferencia sa uskutoční 23. - 25.11.2016 v priestoroch Incheby Expo Arény v Bratislave.

 

Program konferencie k nahliadnutiu TU

Viac informácií o SME Assembly konferencii nájdete TU

Viac informácií o Európskej cene za podporu podnikania nájdete TU:

Podporujeme výskumné aktivity na Slovensku.
Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EU.