Handmade podnikanie

5.12.2016

 

Patríte medzi kreatívnych handmade tvorcov, no neviete, ako naštartovať svoj vlastný biznis? Slovak Business Agency pre vás v rámci prípravy projektu Národné podnikateľské centrum - Bratislavský kraj, pripravila workshop, na ktorom sa dozviete, ako zarábať online predajom handmade výrobkov.

 

 

 

Na čo sa môžete počas workshopu tešiť?

 

·        Špecifikácie online predaja

·        Komunikácia a propagácia na facebooku a ďalších sociálnych sieťach

·        Ako sa zviditeľniť na handmade portáloch

·        Vlastná webová stránka, blog a e-shop

·        Komunikácia so zákazníkmi

·        Tipy a triky

 

KTO JE TVOJ LEKTOR?

Petra Rusnáková - tvorí handmade výrobky a vlastní e-shop s kreatívnym materiálom. Okrem toho vymýšľa postupy a návody pre všetkých tých, ktorí chcú byť úspešní vďaka svojej šikovnosti a tvorivosti. Taktiež je autorkou e-booku „10 tipov kde na internete predávať svoje handmade výrobky“.

 

Kedy:

13.12.2016, 16:30-18:30

 

Kde:

Slovak Business Agency, Národné podnikateľské centrum, Karadžičova 2, Twin City Blok A, 811 09 Bratislava

 

Podmienky:

Účastník musí byť fyzická osoba nepodnikateľ s trvalým bydliskom v Bratislavskom kraji.

 

Prečo iba Bratislavský kraj?

Toto Podujatie sa realizuje v rámci prípravy projektu s názvom Národné podnikateľské centrum - Bratislavský kraj, a to v rámci Operačného programu Výskum a Inovácie, Prioritná os 4: Rozvoj konkurencieschopných MSP v Bratislavskom kraji, spolufinancovaného Európskym fondom regionálneho rozvoja, a ako také je určené pre záujemcov s trvalým pobytom na území Bratislavského kraja.

 

Prečo nepodnikateľ?

Toto Podujatie sa realizuje v rámci prípravy projektu s názvom Národné podnikateľské centrum - Bratislavský kraj, a to v rámci Operačného programu Výskum a Inovácie, Prioritná os 4: Rozvoj konkurencieschopných MSP v Bratislavskom kraji, spolufinancovaného Európskym fondom regionálneho rozvoja, pričom v súčasnosti sú Podujatia určené len pre fyzické osoby – nepodnikateľov. Po schválení príslušných Schém minimálnej pomoci v zmysle zákona č. 358/2015 Z. z. o úprave niektorých vzťahov v oblasti štátnej pomoci a minimálnej pomoci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o štátnej pomoci), budú Podujatia a/alebo aktivity SBA rozšírené aj vo vzťahu k podnikateľom. O týchto aktivitách bude verejnosť včas informovaná.

 

Počet voľných miest je limitovaný. Účasť je bezplatná.

 

ZAREGISTRUJTE SA TU: https://goo.gl/iNte8V

Ukončenie registrácie: 12.12.2016

 

Kontakt:

ap@npc.sk

Podporujeme výskumné aktivity na Slovensku.
Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EU.