Franchising – inšpirácia, ako začať podnikať

27.1.2017
 
 
Slovak Business Agency pre vás v rámci prípravy projektu NPC II – BA kraj pripravila podujatie, na ktorom sa dozviete všetko potrebné o ešte stále málo využívanej forme podnikania, FRANCHISINGU. 
 
Nemusíte vymýšľať produkt, ani jeho rozbehnutie na trhu. Začnite podnikať so službou alebo produktom, ktorý je už na trhu overený a má úspech.
 
 
 
 
 
 
Čo sa dozvieš?
 
 
Kto je tvoj lektor?
Ing. Jozef Šétaffy je prezidentom Slovenskej franchisingovej asociácie. Zároveň je aj je majiteľom úspešného franchisingového konceptu gastronomických prevádzok Pizza Mizza.
 
Kedy?
16.2.2017, 16:30-18:30
 
Kde?
Slovak Business Agency, Národné podnikateľské centrum, Karadžičova 2, Twin City Blok A, 811 09 Bratislava
 
PODMIENKY: Účastník musí byť fyzická osoba nepodnikateľ s trvalým pobytom v Bratislavskom kraji. 
 
1. Prečo iba Bratislavský kraj?
 
Toto Podujatie sa realizuje v rámci prípravy projektu s názvom NPC II – BA kraj, a to v rámci Operačného programu Výskum a Inovácie, Prioritná os 4: Rozvoj konkurencieschopných MSP v Bratislavskom kraji, spolufinancovaného Európskym fondom regionálneho rozvoja, a ako také je určené pre záujemcov s trvalým pobytom na území Bratislavského kraja.
 
2. Prečo nepodnikateľ?
 
Toto Podujatie sa realizuje v rámci prípravy projektu s názvom NPC II – BA kraj, a to v rámci Operačného programu Výskum a Inovácie, Prioritná os 4: Rozvoj konkurencieschopných MSP v Bratislavskom kraji, spolufinancovaného Európskym fondom regionálneho rozvoja, pričom v súčasnosti sú Podujatia určené len pre fyzické osoby – nepodnikateľov. Po schválení príslušných Schém minimálnej pomoci v zmysle zákona č. 358/2015 Z. z. o úprave niektorých vzťahov v oblasti štátnej pomoci a minimálnej pomoci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o štátnej pomoci), budú Podujatia a/alebo aktivity SBA rozšírené aj vo vzťahu k podnikateľom. O týchto aktivitách bude verejnosť včas informovaná.
 
Počet voľných miest je limitovaný. Účasť je bezplatná.
 
ZAREGISTRUJTE SA TU: https://goo.gl/c9b1L0 
Ukončenie registrácie: 15.2.2017
 
KONTAKTY:
ap@npc.sk
Podporujeme výskumné aktivity na Slovensku.
Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EU.