Čo robí úspešná zmrzlinárka na jeseň?

19.10.2016

 

 
Slovak Business Agency Vám prináša sériu motivačných stretnutí s úspešnými podnikateľmi a podnikateľkami. Na prvom stretnutí sa dozviete o sladkom podnikaní so zmrzlinou a o podnikateľských začiatkoch Barbary Szalaiovej. Prijmite naše pozvanie a možno nájdete aj Vy inšpiráciu pre naštartovanie vlastného biznisu.
 
 
 
 
 
Kto je Váš lektor?
 
Barbara Szalaiová je úspešná bratislavská podnikateľka, ktorá prevádzkuje vychytenú zmrzlináreň KOUN v centre Bratislavy. Jej zmrzlináreň je označovaná ako jedna z najlepších v Európe.
 
 
Kedy?
26.10.2016, 16:30-17:30 hod.
 
Kde?
Slovak Business Agency, Národné podnikateľské centrum, Karadžičova 2, Twin City Blok A, 811 09 Bratislava
 
 
PODMIENKY: Účastník musí byť fyzická osoba nepodnikateľ s trvalým pobytom v Bratislavskom kraji.
 
1. Prečo iba Bratislavský kraj?
 
Toto Podujatie sa realizuje v rámci prípravy projektu s názvom Národné podnikateľské centrum - Bratislavský kraj, a to v rámci Operačného programu Výskum a Inovácie, Prioritná os 4: Rozvoj konkurencieschopných MSP v Bratislavskom kraji, spolufinancovaného Európskym fondom regionálneho rozvoja, a ako také je určené pre záujemcov s trvalým pobytom na území Bratislavského kraja.
 
2. Prečo nepodnikateľ?
 
Toto Podujatie sa realizuje v rámci prípravy projektu s názvom Národné podnikateľské centrum - Bratislavský kraj, a to v rámci Operačného programu Výskum a Inovácie, Prioritná os 4: Rozvoj konkurencieschopných MSP v Bratislavskom kraji, spolufinancovaného Európskym fondom regionálneho rozvoja, pričom v súčasnosti sú Podujatia určené len pre fyzické osoby – nepodnikateľov. Po schválení príslušných Schém minimálnej pomoci v zmysle zákona č. 358/2015 Z. z. o úprave niektorých vzťahov v oblasti štátnej pomoci a minimálnej pomoci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o štátnej pomoci), budú Podujatia a/alebo aktivity SBA rozšírené aj vo vzťahu k podnikateľom. O týchto aktivitách bude verejnosť včas informovaná.
 
Počet voľných miest je limitovaný. Účasť je bezplatná.
 
 
ZAREGISTRUJTE SA TU: https://goo.gl/bMVld8
Ukončenie registrácie: 25.10.2016
 
KONTAKTY:
ap@npc.sk
 

 

Podporujeme výskumné aktivity na Slovensku.
Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EU.